Комбінований урок на тему сербської народної балади

сербьска народна балада

Відкритий урок №2

Тема. Сербська народна балада «Смерть матері Юговичів», її стриманий напружений драматизм.

Мета: розширити поняття фольклорної балади, розкрити значення сербського фольклору для культурного розвитку людства;ознайомити з історичними фактами боротьби сербського народу за незалежність;розкрити зміст прочитаної балади;порівняти сербську баладу з українськими баладними піснями;формувати навички читання з елементами коментування;розвивати уміння висловлювати свою думку ;виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, репродукція фрески «Білий янгол», дидактичний матеріал (картки з завданнями,текстами українських баладних пісень).

Комплекс використаних методів та педагогічних прийомів : слово вчителя, бесіда, асоціативний кущ, виразне читання, робота з підручником, компаративний аналіз пісень, кольоропис.

Епіграф:
Тоді з неба ясна зоря впала,
Вражий місяць встав понад Косово.
З сербської пісні
Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ.Актуалізація опорних знань.

1. Бесіда за домашнім завданням.
- Що таке балада?
- Що ви знаєте про походження слова «балада»?
- Чому балада вважається фольклорним жанром?

2. Створення асоціативного куща «Ознаки літературної балади».

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети, завдань уроку.

ІY.Вивчення нового матеріалу.

1.Повідомлення учнів –істориків про події на Косовім полі 1389 року.
2. Слово вчителя.

Прочитайте епіграф уроку. Ясна зоря, що впала з неба, - це символ Сербії, яка в цій битві втратила свободу і потрапила в турецьку неволю: ворожий місяць – зловісний знак цієї неволі. На фресці із сербського монастиря Мілешева зображений янгол у яскраво-білому одязі. Це символ сербського народу, його духовний скарб, совість сербів.

Проблемне запитання : «Що таке скарб взагалі і духовний скарб зокрема ?»

3.Словникова робота.

Скарб – 1. Дорогоцінності, гроші, цінні речі.
2. Щось цінне , дороге для-будь кого.
3. Духовні цінності, багатства розуму, серця, почуттів.

Отже, духовні скарби- це духовні цінності, пов’язані з моральним світом окремої людини і народу загалом, багатства серця, розуму, почуттів.

4. Робота над заголовком балади.

Визначить ключові слова назви балади . Які асоціації вони у вас викликають?
Смерть – трагічне.
Мати – родинне, найближче.
Юговичі – історичне або особистісне.

5. Виразне читання вчителем балади « На смерть матері Юговичів».

6. Бесіда за змістом балади.

Серед ключових понять духовності народу є історична пам’ять. Знайдіть у баладі рядки, що відображають історичну пам’ять сербського народу.

( Як лягло на Косово військо,
І в тому війську дев’ять Юговичей
І десятий Юг Богдан- старий.)

Чому, розповідаючи про найвизначнішу історичну подію в історії сербів, балада лише один раз звертається до опису бою на Косовім полі?

(Долі і трагедії людини відображаються на фоні історичних подій. Серед головних духовних скарбів балади є гуманізм і людяність. Значне місце в баладі посідають морально- світоглядні цінності).

7.Виразне читання балади учнями.

8. Морально-світоглядні цінності.

«Мозковий штурм»

-Які загальнолюдські морально-світоглядні цінності відображені в сербській баладі?
- Гармонія взаємин з природою.
- Добро як істина, милосердя, гуманізм.
- Свобода, волелюбність, нетерпимість до рабства .
- Справедливість, щирість почуттів.
- Сім’я як першооснова духовності.
- Патріотизм, готовність все віддати заради Батьківщини.

9. Евристична бесіда.

а) Якою постає в баладі мати? Які сильні почуття охоплюють душу жінки? У чому сила матері?
б) У яких діях, вчинках передано в баладі прихований материнський біль?
в) Знайдіть цитати, що свідчать про гармонійні взаємини матері з природою.
г) Прочитайте цитати, у яких зображено сімейні взаємини як першооснову духовності.
д)Які рядки підкреслюють готовність до самопожертви заради високої мети в ім’я Батьківщини?
ж) Які слова підкреслюють милосердя і гуманізм?

10. Інтерактивна вправа «Поетичне коло». Робота в групах ( кожна група отримує завдання для обговорення).

Запитання для обговорення:

- Яку роль у розвитку сюжету відіграють притаманні народним пісням повтори? Зачитайте їх.
- Які числа згадано в баладі? Чому ці числа можна вважати фольклорними символами? Яка їх роль?
- Які ще символи є в баладі? У чому символічна роль воронів?
- Яка метафора використана в баладі ?
- У фольклорній баладі сюжет завжди трагічний, але в епічній пісні «Смерть матері Юговичів» трагічне має ознаки жахливого , жорстокого. Знайдіть ці уривки. Яку роль вони виконують у баладі?
- Як діалог із Дем’яновою невісткою та монологи- звернення матері передають душевний біль жінки?

Y. Компаративний аналіз фольклорних пісень.

Учитель. Духовні скарби сербського народу є загальнолюдськими, це робить епічні пісні сербів цікавими для всього людства. Давайте порівняємо сербські та українські народні пісні , виділимо спільні мотиви.

1. Три явори зелененькі на яр похилились. . .
Три явори зелененькі на яр похилились –
Старий батько й стара мати тяжко зажурились .
Посіяла мати м’яти в саду три рядоньки,
Поливала слізоньками ранки й вечороньки .
Вдруге річка замерзала і вже розмерзає, -
Від трьох синів із війноньки вісточки немає.
Як у першому рядоньку стала в’януть м’ята,
Прийшла вістка о старшому , що в полон узято.
В другім рядоньку, зійшовши, листя повсихало ,-
Прийшла вістка, що другого лишенько спіткало.
В перших рядках пише : «Ненько, накажи дівчині,
Нехай не жде, - я каліка, на чужині згину».

2. Ой у полі криниченька, з неї вода протікає.
Ой там чумак сірі воли пасе та з криниці напуває.
Воли ревуть, води не п’ють,-
Бо в Крим доріженьку чують.
А ночують чумаченьки в кримським степу при долині;
Розпустили та сірі воли по зеленій муравині.
«Бодай же ви, сірі воли, та в Крим по сіль не сходили,
Ой як ви мені та молодому ой та й жалю наробили!»
Ой умер же чумаченько ой та в недільку вранці,
Ой поховали та й чумаченька та в зеленім байраці.
Насипали над чумаком та високую могилу,
Ой посадили та й в головоньках та червону калину.
Полинула зозуленька та й скзала- «ку-ку»!
«Ой подай , сину, подай орле, та хоч праву руку!»
«Ой рад же я, моя мати, та й обидві подати,
Ой та налягла сирая земля- ой та трудненько підняти!»

Складання опорної схеми спільних мотивів сербської та української народних пісень.

Мотиви-образи: мати, кінь, рука загиблого.
Мотиви-символи: пташка, ворон, числа .
Мотиви-ідеї : патріотизм, материнська туга, засудження війни.
Мотиви-кольри: зелений, білий, чорний.

Слово вчителя.

Т.Г.Шевченко добре розумів багаті за змістом сербсько-хорватські народні пісні, близькі до українських . «Подражаніє сербському»- це оригінальна поезія Шевченка, перлина української поезії, яка увібрала в себе поетичні барви сербської та української лірики. Перекладачами сербського фольклору були М.Старицький, І.Франко, М.Рильський.

Наїхали старости і молодик за ними;
Вони собі пішли в хату з батьком розмовляти ;
А я в його, молодого, в того чорнобривця,
Беру коня, та й нічого – веду до криниці.
Кінь утомлений, копита розкуті, розбиті,
Сіделечко мережане зопсуте, невкрите.
- Скажи, коню, до кого це ви так нагло гнались?
- До якоїсь чорнобривки всю ніч майнували.
Чи ти ж , коню, будеш пити з нашої криниці?
Чи буде та чорнобривка сей рік молодиця?

YІ. Рефлексія уроку. Кольоропис

Ми почали наш урок з обговорення фрески «Білий янгол». Упродовж уроку зверталися до кольорів – символів балади. Яке ж кольорове враження справила на вас епічна пісня «Смерть матері Юговичів»?

YІІ. Різнорівневе домашнє завдання.

1. Опрацювати матеріали підручника.
2. Розповісти про духовні скарби сербської балади.
3. Підготувати повідомлення про Ф.Війона.