Вступна частина

Головною метою вивчення світової літератури в школі є залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей. Позакласна робота із світової літератури - складова навчально-виховного процесу, літературної та мовної освіти учнів, спрямована на формування загальнокультурної компетентності сучасного школяра.

Розробила цикл позакласних заходів, які забезпечують формування загальнолюдських цінностей особистості засобами художнього слова, високоморальної свідомості особистості, створення ситуації самореалізації. Виховні заходи за творчістю О.С.Пушкіна розроблені з урахуванням вікових особливостей учнів, відповідають вимогам Програми «Зарубіжна література 5-12 класи», яка пропонує вивчати національні літератури світу мовою оригіналу, зокрема, твори Пушкіна –російською, це сприяє опануванню школярами іноземним мовленням, що є важливою потребою відкритого європейського суспільства, яке будує Україна. Творчість О.С.Пушкіна –духовна скарбниця української і російської літератури. Вона виховує активного читача, компетентну, духовно багату особистість.

Позакласні заходи , які включає посібник, забезпечують розвиток акторських, декламаторських здібностей учнів, навичок виразного читання ; сприяють формуванню інтересу до творчості О.С.Пушкіна, підвищення інтересу у вивченні історії російського народу; залучають до загальнолюдських цінностей, формують естетичні смаки, моральні якості; забезпечують вироблення власних цінностей особистості.

Запропоновані форми позакласної роботи : усний журнал, заочна екскурсія, інтелектуальна гра, літературний вечір –сприяють реалізації індивідуального та диференційного підходу до навчання, вихованню поваги до духовних скарбів людства, зокрема, російського народу; формуванню власної системи життєвих цінностей і пріоритетів, уміння зберігати й продовжувати кращі національні традиції; визначенню національної своєрідності й загальнолюдської значущості творів О.С.Пушкіна; формуванню потреби в читанні літературних творів, здатності насолоджуватися мистецтвом слова, а також опанувати духовний потенціал художньої культури, реалізувати його у власному житті.